Công ty TNHH Kyungshin Nghệ An tham gia lễ ký kết hợp đồng cho thuê đất tại Khu Công Nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An

16/06/2022
Công ty TNHH Kyungshin Nghệ An, công ty con của Tập đoàn Kyungshin, vừa ký Hợp đồng thuê đất tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An đầu tư dự án sản xuất bó dây dẫn điện ô tô với năng lực sản suất khoảng 300,000 bó dây mỗi năm

Trong ảnh: Bà Anchalee Prasertchand (trái), Giám đốc Mảng Quốc tế, Công ty WHA Industrial Development PLC và ông Kwon Ki Hoon (phải), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kyungshin Nghệ An đại diện ký kết hợp đồng cho thuê đất.
Các hình ảnh khác của sự kiện

Tin tức khác