KHU CÔNG NGHIỆP WHA INDUSTRIAL ZONE VIỆT NAM
TẠI TỈNH NGHỆ AN

Khu công nghiệp WHAIZ 1 Nghệ An

Khu công nghiệp WHAIZ 1 Nghệ An

Khu công nghiệp WHA 1 - Nghệ An là Khu công nghiệp đầu tiên của chúng tôi tại Việt Nam có tên gọi là Khu công nghiệp WHA 1 - Nghệ An tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam, đây cũng là dự án khởi đầu của chúng tôi tại Việt Nam. Chúng tôi mang tới đây kinh nghiệm về phát triển hạ tầng công nghiệp thân thiện với môi trường được đúc kết qua nhiều thập kỷ và được chứng nhận qua nhiều giải thưởng đạt được tại Thái Lan. Việc phát triển KCN mới này mang tới nhiều cơ hội cho các nhà sản xuất chế tạo, phân phối và các nhà đầu tư để phát triển tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.