Hệ thống hạ tầng đồng bộ

 • Nguồn điện

  Nguồn điện

  Nghệ An được cung cấp điện từ hệ thống lưới điện quốc gia với nguồn điện chủ yếu từ nhà máy thủy điện Hòa Bình. Trạm 220 KV Hưng Đông của tỉnh và đường dây AC-300 có chiều dài 471 km cung cấp điện cho 7 trạm 110 KV. Nghệ An có một số nhà máy thủy điện đang hoạt động như Bản Vẽ, Khe Bố, Hủa Na, Bản Cốc và Nhan Hac
 • Cung cấp Nước

  Cung cấp Nước

  Nghệ An có một nguồn cung cấp nước tự nhiên dồi dào từ hệ thống các sông, hồ, đập. Nhà máy nước Vinh (tại phường Cửa Nam) có khả năng xử lý 20.000 m3 nước/ ngày với hệ thống đường ống dẫn nước có tổng chiều dài hơn 60Km.dẫn tới TP.Vinh. Việc mở rộng đang được thực hiện để đáp ứng công suất 60.000 m3/ngày.
 • Hệ thống Thông tin & Viễn thông

  Hệ thống Thông tin & Viễn thông

  Hệ thống Thông tin & Viễn thông của Nghệ An được phát triển đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu viễn thông quốc tế và nội địa. Có một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại địa phương, đã nâng cao độ mức độ phủ song cũng như chất lượng viễn thông. Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế cũng có sẵn bởi nhà cung cấp dịch vụ địa phương.