Quyền lợi đầu tư

 

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An với các ưu đãi đầu tư đặc biệt của
Khu kinh tế

 

Chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam áp dụng tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Các ưu đãi về thuế bao gồm miễn hoặc giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp và Thuế nhập khẩu.


 

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Mức thuế đặc biệt: 10% trong 15 năm. Trong đó:

  Miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp cho 4 năm đầu tiên

  Giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 9 năm tiếp theo.

  Ghi chú: Kỳ miễn và giảm thuế sẽ được tính từ năm đầu tiên tạo ra lợi nhuận hoặc năm thứ tư tạo doanh thu (tùy theo điều kiện nào đến trước)

 • Thuế Nhập khẩu

  Miễn thuế đối với máy móc và thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định.

  Miễn thuế trong 5 năm đối với các nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được.

 • Hỗ trợ thủ tục đầu tư

  Dịch vụ Một Cửa tại Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Thuế thu nhập doanh nghiệp