Các ngành ưu tiên thu hút đầu tư

To create the opportunities for investing in Vietnam, the government has issued investment incentives to attract domestic and foreign investment. The tax incentives include exemptions or reductions of Corporate Income Tax (CIT) and Import Tax when investing in Vietnam in Dong Nam Economic Zone where WHA Industrial Zone 1 – Nghe An is located. Available industries for Investing in Vietnam at WHA Industrial Zone 1 – Nghe An include: Industrial, Consumer, Technology, and Logistics
  • Công nghiệp

   Sản xuất ô tô

   Nhựa

   Kim loại nhẹ

   Dệt may (không bao gồm nhuộm)

   Vật liệu xây dựng

  • Hàng tiêu dùng

   Chế biến thực phẩm

   Nước giải khát

   Sản phẩm gia tăng giá trị nông nghiệp

   Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)

   Thiết bị điện

  • Công nghệ

   Điện tử

   Lắp ráp thiết bị y tế

   Phần mềm

   Điện thoại thông minh

   Viễn thông

  • Logistics

   Kho lạnh

   Cảng container nội địa

   Hệ thống kho hiện đại

   Vận chuyển giao nhận hàng hóa đường biển