Dịch vụ chăm sóc khách hàng

WHA cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư trong giao dịch với chính quyền địa phương ngay từ những ngày đầu tiên. WHA cũng đóng vai trò là trung tâm đầu mối cung cấp những thông tin liên quan và thiết thực cho các nhà đầu tư thứ cấp trong quá trình hoạt động tại Khu công nghiệp WHA IZ 1 – Nghệ An.
  • Các giải pháp quản lý cơ sở vật chất

  • Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin

  • Tư vấn về nguồn nhân lực

  • Dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp

  • Dịch vụ bố trí văn phòng công nghiệp phù hợp

  • Văn phòng tạm / Phòng hội nghị / Trung tâm kinh doanh

  • Vận tải và Logistics

  Dịch vụ giá trị gia tăng (VAS)

  • Xây dựng công trình và các công trình bổ sung

  • Hạ tầng viễn thông

  • Nội thất văn phòng

  • Giải pháp CNTT

  • Dịch vụ bảo trì công nghiệp

  • Tư vấn pháp lý

  • Dịch vụ kế toán

  • Tuyển dụng

  • Cảnh quan

  • Dịch vụ vệ sinh

  • Quản lý chất thải

  • Chỗ ở

  • Vận chuyển

  • Hội thảo đào tạo

  • Tổ chức sự kiện

  • Sân golf

  • Chăm sóc sức khỏe