Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Vào Việt Nam Và Đầu Tư Gián Tiếp Nước Ngoài – Ưu Và Nhược Điểm

22/01/2022
Đầu tư là việc cá nhân hoặc tổ chức sử dụng nguồn vốn hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản thực hiện việc đầu tư. Việc đầu tư hiện nay có thể thực hiện trong một quốc gia hoặc mở rộng sang các nước khác. Có hai hình thức đầu tư nước ngoài là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Trong đó hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam là một trong nguồn vốn quan trọng trong đầu tư phát triển kinh tế của quốc gia.. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, đồng thời giới thiệu thêm về hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hai loại hình đầu tư này.

1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếng Anh được gọi là Foreign Direct Investment (FDI), là hình thức đầu tư mà ở đó chủ đầu tư sẽ đầu tư vốn vào công ty hoặc dự án ở quốc gia khác. Cùng lúc nhà đầu tư sẽ tham gia trực tiếp vào một phần hoặc toàn bộ quá trình điều hành, quản lý kinh doanh của công ty và dự án đó. Hình thức đầu tư FDI chỉ được công nhận khi quyền sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư tối thiểu đạt 10% tổng cổ phiếu. Hình thức đầu tư trực tiếp cũng thường bao gồm việc chuyển giao công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý từ nhà đầu tư sang quốc gia tiếp nhận đầu tư. Việt Nam là một trong những quốc gia khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư theo hình thức FDI.

Ưu điểm của hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam là các nhà đầu tư nước ngoài còn có quyền tham gia vào quá trình điều hành, quản lý dự án tại Việt Nam. Nhà đầu tư có sự chủ động cũng như quyền quyết định sử dụng nguồn vốn đầu tư. Hình thức đầu tư FDI s bất lợi nếu nhà đầu tư nước ngoài khi chưa am hiểu môi trường kinh doanh của quốc gia nhận đầu tư, dẫn đến kinh doanh và sử dụng nguồn vốn không hiệu quả.

WHA là nhà đầu tư trực tiếp tại Việt Nam

2. Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Đầu tư gián tiếp từ nước ngoài, còn gọi là Foreign Portfolio Investment (FPI), là hình thức chủ đầu tư mua các tài sản tài chính tại nước ngoài. Các tài sản tài chính đó có thể là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ. Khi đầu tư FPI, chủ đầu tư không có sự tham gia trực tiếp vào công việc điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, dự án nhận đầu tư.

Ưu điểm của đầu tư FPI là khả năng rủi ro khá thấp vì tài sản được phân bổ vào nhiều kênh khác nhau. Tuy nhiên, nhà đầu tư không có sự chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn như đầu tư FDI. Lợi nhuận thu được sẽ phụ thuộc vào tình hình hoạt động của công ty, dự án tại quốc gia nhận đầu tư. 

3. Những điểm giống và khác nhau giữa đầu tư FDI và FPI:

- Những điểm giống nhau:

Điểm giống nhau của cả hai hình thức đầu tư là đều đầu tư nguồn vốn tại quốc gia khác. Mục đích của việc đầu tư đều nhằm tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc đầu tư vào công ty hoặc dự án có tiềm năng sinh lời.

- Những điểm khác nhau:

Điểm khác nhau cơ bản giữa hai hình thức đầu tư FDI và FPI là với hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, nhà đầu tư được quyền tham gia vào việc điều hành hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, việc đầu tư gián tiếp nước ngoài không tham gia vào quá trình quản lý, kinh doanh. Trong đầu tư trực tiếp, có sự chuyển giao công nghệ hoặc trao đổi kinh nghiệm quản lý từ nhà đầu tư nước ngoài, ngược lại đầu tư gián tiếp chỉ thể hiện ở việc góp vốn. Nguồn vốn FDI được dịch chuyển từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển, nguồn vốn FPI lại luân chuyển giữa các nước phát triển hoặc các nước đang phát triển.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam bao gồm việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý. 

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam từ các chủ đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây luôn duy trì mức cao. Khi đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, chủ đầu tư nhận được nhiều ưu đãi về mức thuế cũng như ưu thế về nguồn lực lao động dồi dào. WHA là nhà đầu tư với hơn 33 năm kinh nghiệm đầu tư trực tiếp tại nhiều quốc gia tại Châu Á, trong đó có Việt Nam. Là nhà phát triển các tiện ích bất động sản khu công nghiệp, WHA cung cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ khu công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, WHA Digital Platform là nền tảng cung cấp giao diện, giải pháp dữ liệu, hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp trong việc điều hành hoạt động kinh doanh thông minh. Những điều này mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp cần thuê nhà xưởng và quốc gia nhận đầu tư như Việt Nam. 

Tin tức khác