Công ty TNHH Khoa học & Kỹ thuật You Sing ký Biên Bản Ghi Nhớ Thuê Đất tại KCN WHA Industrial Zone 1- Nghệ An

16/07/2021


Công ty TNHH Khoa học & Kỹ thuật You Sing, nhà cung cấp linh kiện dùng cho sản xuất thiết bị thông gió, vừa ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An để thuê đất phục vụ hoạt động sản xuất và thương mại tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, Việt Nam. Cơ sở mới này sẽ giúp công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong khu vực.

Trong ảnh: Ông Yuan Yu Sheng (bên phải), Giám đốc  Công ty TNHH Khoa học & Kỹ thuật You Sing cùng Bà Nguyễn Kim Chi (bên trái), Trưởng phòng cấp cao phòng Phát triển khách hàng, Công ty TNHH WHA Industrial Management Services Việt Nam có mặt trong lễ ký kết.

 

Tin tức khác