WHA hỗ trợ cải tạo, nâng cấp Nhà Văn Hóa xóm 3 Xã Nghi Đồng

13/11/2021
Tiếp nối các hoạt động cộng đồng năm 2021, Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An đã quyên góp ủng hộ công tác sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa xóm 3, xã Nghi Đồng. Đây là một phần trong chuỗi các hoạt động xã hội ý nghĩa công ty thực hiện hằng năm

Sau khi hoàn thành, Nhà văn hóa sẽ là nơi tổ chức các cuộc thảo luận, hội họp, hội nghị, giao lưu văn hóa và tổ chức các sự kiện có ý nghĩa cho người dân xã Nghi Đồng.

Trong ảnh: Đại diện UBND xã Nghi Đồng tiếp nhận khoản hỗ trợ từ đại diện công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An