WHA đồng hành cùng UBND xã Nghi Đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19

12/08/2021


Tiếp nối chuỗi hoạt động chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch COVID-19, đặc biệt là hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An đã ủng hộ, quyên góp kinh phí cho UBND xã Nghi Đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19.