Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An hỗ trợ kinh phí lắp đặt đường cờ và hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường của xóm Rú Thần

05/04/2022
Ngày 30/3/2022, Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An (phòng An ninh đối nội PA02) hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng cho Xóm Rú Thần, xã Nghi Thuận để lắp đặt cột cờ và cải thiện hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường của xóm nhằm phục vụ phong trào bảo vệ An Ninh Tổ Quốc.