Vacancies

  • Filter
Company name Vacancies Quantity Date Location
NAKANO

Nhiều vị trí (Công nhân may, tổ trưởng, kiểm hàng, xuất hàng, thủ kho, ect)

100 Sep 08, 2022 Nghe An Province
WHA

Customer Development Manager or Assistant Manager (Chinese Speaking)

1 Apr 28, 2022 Nghe An Province
WHA

Customer Development Manager or Assistant Manager (Korean Speaking)

1 Aug 11, 2020 Nghe An Province